Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Xẩm huê tình – bài 1

Thể cách Xẩm huê tình – bài 1 – Đông Quân

Xẩm huê tình
ca trù bích câu

Ngâm

Đông Quân sao khéo bất bình
Trêu ai vào bực mắt sinh làm gì
Người thì xuân sắc tứ bề
Ta buồn than thở ngồi kề bóng giăng

Hát:
Bất ư ừ bình, bất ư ừ bình….
Đông ừ ư quân, sao khéo ư bất ư ừ bình ứ ư ừ…

Sao khéo ai ơi bất bình,
Trêu ai là ai vào bực, ấy mấy mắt sinh chứ làm…gì…,
Người ta thời, xuân sắc… mấy tứ ư ừ bề…

Xuân sắc ai ơi tứ bề,
Ta buồn là buồn than thở, ấy mấy ngồi kề ( xuyên tâm) , ngồi kề giăng bóng ông giăng…
Cái ông giăng xuông… ai kẻ mấy ứ ư đãi ư ừ đằng…ứ ư ừ…

Ai kẻ ai ơi đãi đằng,
Biết đâu là đâu cung Quảng, ấy mấy chị Hằng ( xuyên tâm), chị Hằng đâu chứ là đâu…
Cái chốn biết đâu là biết đâu…… Hợp Phố ấy mấy tìm ư ư châu ư ư ừ…

Hợp Phố ai ơi tìm châu,
Biết đâu là đâu là chốn, ấy mấy ngự câu mấy lá ư ừ hồng.
Cái đôi người vui, chồng vợ ấy mấy vợ ứ ư chồng…

Chồng vợ ai ơi vợ chồng,
Ta buồn là buồn than thở, ấy mấy một cung ư các ư ừ này
Cái ông giăng già…cay nghiệt…lắm ứ ừ thay ứ ư ừ…

– Cay nghiệt ai ơi lắm thay,
Chẳng thương là thương đến kẻ, ấy mấy nước mây chứ bạn ứ ừ bè…
Cái đám bụi hồng…tỏa kín ấy mấy song ư ừ the…ứ ư ừ…

– Tỏa kín ai ơi song the,
Tin xuân là xuân đâu bỗng, ấy mấy đi về ( xuyên tâm), đi về thưa chứ sao thưa…
Thú xuân là thú xuân…là cái….thú…thế…nao…

 

Một số bài thể cách Xẩm huê tình khác:

Sông thương nước chảy đôi dòng

https://www.facebook.com/CatruBichcau/