Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Yêu hoa – Hát nói

Yêu hoa – Nguyễn Công Trứ

Yêu hoa

Ngồi thử ngẫm trăm hoa ai nhuộm,
Một hoa là riêng mộtsắc hương.
Khi chưa xuân khép nép bên tường,
Còn phong nhụy đợi đông hoàng về cáng đáng.

Liễu tía, đào hường, mai trắng trắng,
Lan tươi, huệ tốt, lý xanh xanh.
Thêm hương khi gió lá mưa cành,
Mở mặt thấy giang sơn cười chúm chím.

Khách thập thúy say màu hoa diễm,
Đối mặt hoa mà cầm, mà kỳ, mà tửu, mà thi.
Khuyên ai đừng dở cuộc ly phi,
Trân trọng lấy hương giời cho trọn vẹn.

Hoa với khách như đà có hẹn,
Ưa màu nào, màu ấy là xinh.
Trăm hoa cùng bẻ một cành.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook