Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Một số bài hát Bắc phản (p1)

Giới thiệu 1 số bài hát thể cách Bắc phản

bắc phản

Trong Ca trù, đến nay ghi nhận được khoảng 99 thể cách, trong đó Bắc phản là một thể cách rất đặc trưng có thể dùng trong hát cửa đình hay hát chơi đều được. Nhà hát Ca trù Bích Câu xin giới thiệu một số bài Bắc phản dưới đây.

1. Mừng thầm chốn ấy chữ bài,
Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây.
Vì đâu một cánh bèo mây,
Làm cho bể ái khi đầy khi vơi.
Cầu trời rộng hồ ta thả,
Họa may cá nước chim giời nên chăng.
[Nguyễn Du]

2. Đùa quan đại thần

Lênh đênh một chiếc thuyền nan,
Một cô thiếu nữ một quan đại thần.
Ban ngày quan lớn như thần,
Ban đêm quan lớn tần mần như ma.
Ban ngày quan lớn như cha,
Ban đêm quan lớn rầy rà như con.
[Nguyễn Công Trứ]

3. Trách người đơn sai

Đồn vui nên thú ra thăm,
Thú đi thú ở tám chín mười năm chưa về.
Một là vui thú chưa về,
Hai là đã trót lời thề với ai.
Đầu em gài cánh hoa nhài,
Chớ cho người hai sợ hoài hoa đi.
[Khuyết danh]

4. Kẻ nỗi xa cách nhớ thương

Trêu người chi mấy trăng già,
Xe dây cho hẳn một nhà với nao.
Bấy lâu duyên những ước ao,
Giấc hòe mộng tưởng chiêm bao mỡ màng.
Sơn lâm mấy cỗi lương vàng,
Cây bao nhiêu lá thương chàng bấy nhiêu.
[Khuyết danh]

 

Xem thêm

Thể Cách 36 Giọng
Thể cách Ngâm vọng
Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Thể cách Tỳ bà hành
Follow on Facebook