Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thể cách Đọc phú

Thể cách Đọc phú theo Việt Nam Ca trù biên khảo

Đọc phú là cô đầu đọc những bài phú của cổ nhân bằng Hán văn hoặc bằng quốc âm. Lối này ngày xưa các văn sĩ đi hát rất thích nghe.

Đọc phú

Lưu Nguyễn nhập Thiên thai phú:

[Khuyết danh]

Nhớ thuở Vĩnh Bình,
Có chàng Lưu Nguyễn,
Hai gã đồng tâm đồng đạo,
Một đoàn phi thích phi nho.

Trên đời thơ thớt máy then, an lạc điếm lầm tuyền một góc.
Ngoài cõi thờ ơ bóng mát, thanh quang doành phong nguyệt đôi hồ.
Người Hi Hoàng theo gót chuỗi ngày nhàn,
Sự Nghiêu Thuấn rửa tai dòng nước sạch,

Xem thêm

Thể Cách 36 Giọng
Thể cách Ngâm vọng
Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Thể cách Tỳ bà hành
Follow on Facebook