Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thể cách Hát ru

Thể cách Hát ru theo Việt nam Ca trù biên khảo

Hát ru là ru tình hay ru con ngủ, cho nên đầu khúc hát ru có bài hát giai nhắc truyện bà Thị kính lúc ở chùa, vừa tụng kinh niệm Phật vừa ru con. Cuối khúc hát ru có bài hát từ một thương đến mười thương.

Theo sách Kim giang dật sự thì Nguyễn Công Trứ là người làm ra khúc Hát ru cho cô đầu hát.

Hát ru

Bài hát ru

Hát giai:

Xưa Kính tâm lấy chồng Thiện sĩ,
Tỉa râu chồng mang tiếng bội phu.
Giở về chùa thí phát đi tu,
Phận là gái oan tình khôn giãi.
Sách có chữ “Tâm vô quải ngại”,
Oan thời oan, biết nói làm sao.
Miệng ru con tay gõ mõ đào,
Ngài tụng niệm tối rù rì đọc kinh.

Trong nhân luân đạo vợ ngãi chồng,
Dù ai man muội mặc lòng thiên tri.
Như tay chuông tay mõ dù dì,
Khi thì tụng niệm khi thì ru con.
Ta ru hời, ru hỡi ru tình ru.
Qua đình nghiêng nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu.

Ta ru hời, ru hỡi ru tình ru.
Đố ai quét sạch lá rừng,
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây.
Ta ru hời, ru hỡi ru tình ru.
Tay bưng chén muối đĩa gừng,
Gừng cay muốn mặt xin đừng quên nhau.
Ta ru hời, ru hỡi ru tình ru.

Bài hát mười thương

Một thương tóc bỏ đuôi gà,
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền,
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
Năm thương cổ yếm đeo bùa,

Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.
Bảy thương tính nết khôn ngoan,
Tám thương đi đứng lại càng thêm xinh.
Chín thương cô ở một mình,
Mười thương con mắt đưa tình với ai.

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Thể cách Bắc phản
Thể cách Gửi thư
Follow on Facebook