Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thể cách Ngâm thơ (Bài Cảm thu tiễn thu)

Ngâm thơ là một trong những thể cách được các quan viên ưa chuộng. Đây là một thể cách khó, lời ca thường rất dài, đòi hỏi tài năng của người đào nương làm sao khi đọc luôn phải duy trì được cảm xúc, mang lại hào hứng cho cả người đọc lẫn người nghe từ đầu đến cuối bài.

Lời ca:

Từ vào thu đến nay

Gió thu hiu hắt

Sương thu lạnh

Giăng (Trăng) thu bạch

Khói thu xây thành

Lá thu rơi rụng đầu ghềnh

Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly

Nhạn về én lại bay đi,

Đêm thì vượn hót ngày thì ve ngâm.

Lá sen tàn tạ trong đầm,

Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa.

Sắc đâu nhuộm ố quan hà

 

Cỏ vàng cây đỏ, bóng tà tà dương

Nào người cố lý tha hương

Cảm thu ai có tư lường hỡi ai?

 

Nào những ai:

Bảy thước thân nam tử

Bốn bể chí tang bồng

Đường mây chưa bổng cánh bồng

Tiêu ma tuế nguyệt ngại ngùng tu mi

Nào những ai:

Sinh trưởng nơi khuê các

Khuya sớm phận nữ nhi.

Song the ngày tháng thoi đi,

Vương tơ ngắm nhện nhỡ thì thương hoa?

Nào những ai: Tha phương khách thổ

Hải giác thiên nha

Ruột tằm héo, tóc sương pha

Gốc phần trạnh tưởng quê nhà đòi cơn?

Nào những ai:

Cù lao báo đức

Sinh dưỡng đền ơn

Kinh sương nghĩ nỗi niềm đơn

Giàu sang bất nghĩa mà hơn nghèo hèn?

Nào những ai:

Tóc xanh mây cuốn

Má đỏ hoa ghen,

Làng chơi duyên đã hết duyên

Khúc sông trăng dãi con thuyền chơi vơi?

Nào những ai:

Dọc ngang trời rộng,

Vùng vẫy bể khơi,

Đội trời đạp đất ở đời,

Sa cơ thất thế quê người chiếc thân?

Nào những ai:

Kê vàng tỉnh mộng 

Tóc bạc thương thân

Vèo trông lá rụng đầy sân

Công danh phù thế có ngần ấy thôi?

Thôi nghĩ cho

Thu tự trời

Cảm tự người

Người đời ai cảm ta không biết

Ta cảm thay ai viết mầy nhời

Thôi thời:

Cùng thu tạm biệt

Thu hãy tạm lui

Chỉ để khách đa tình đa cảm

Một mình thay cảm những ai ai.