Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Múa hát bỏ bộ – 1 thể cách của Ca trù

Múa hát bỏ bộ của ca trù

múa hát bỏ bộ

Trong múa hát bỏ bộ, bốn cô đầu đứng chia làm 2, vừa hát vừa múa, vừa làm điệu bộ y như câu hát. Bỏ bộ có 2 phần là phần mở đầu và phần chính.

Phần mở đầu:

Năm canh ngồi đợi bóng trăng, (các cô ngồi xuống)
Năm canh ngồi đợi giải cơn buồn.
Ngậm ngùi nhớ thương, (các cô đứng lên)
Tay nâng bầu rượu túi thơ, (tay làm động tác giơ bầu rượu túi thơ)

Một mình đủng đỉnh giải lo, giải phiền. (các cô đủng đỉnh đi)
Ngồi buồn xe chỉ, chỉ xe (ngồi xuống làm động tác xe chỉ)
Xỏ kim, kim xỏ ngồi hè vá may. (làm động tác xỏ kim và may vá)
Dương cung ta bắn con cò (đứng lên làm động tác bắn cung)
Con le nó lặn, con le nó lội, con cò nó bay. (xòe 2 tay, nhắc lên nhắc xuống như le lặn lội và chập chờn như cò bay).

Phần chính gồm có 5 sắp, 2 sắp làm mẫu:

Sắp 1:

Tình tang tính (các cô đều múa)
Em ra kẻ chợ em coi, (vừa đi vừa nhìn)
Thấy quan tập trận,
Ô kìa chòi bắn cung. (chỉ tay lên)
Gióng con ngựa hồng, (đi như cưỡi ngựa)
Mao tiền mao hậu, (quay đằng trước, quay đằng sau)
Võ thần quan áo nậu vắt vai. (hai tay chống hông)

Cờ vác vai (hai tay để lên vai)
Súng anh tọng nạp (tay làm hiệu nạp đạn vào sung)
Gươm tuốt trần, (động tác tuốt gươm)
Tay cắp mộc mang, (tay cắp vào nách)
Trường khu đuổi đánh đã vang. (đi nhanh, tay làm ra điệu đánh)

Sắp 2:

Những lời anh dặn cô bay (làm bộ gật gật)
Trống gióng thùng thùng, (làm bộ đánh trống)
Trống giục thùng thùng.
Giục bước cho mau (các cô dồn cả lại rồi đi nhanh)
Súng bắn sau (làm bộ hốt hoảng)
Trống giục thùng thùng,
Giục quân ta tiến, (đi nhanh)
Ta đánh trận này, (làm bộ đánh trận)

Đuổi đến ngoại bang, (làm bộ đuổi giặc)
Bõ công đánh mác mài gườm (làm bộ mài gươm)
Ngoài hai sắp trên, Bỏ bộ còn ba sắp nữa, ví dụ như:
Bợm gái say: Cô đầu làm ra bộ người say rượu hát,
Đào điên: Cô đầu làm bộ người điên hát,
Người đi săn: Cô đầu làm bộ người đi săn hát.
[theo Việt nam Ca trù biên khảo]

 

Xem thêm

Phách trong ca trù (có 4 khổ)
Thể Cách 36 Giọng
Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook