Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thể cách Kể truyện

Thể cách Kể truyện

Thể cách Kể truyện

Kể truyện là trích những câu lục bát trong các truyện, lựa vào đàn mà kể cho êm ái du dương.
Kể truyện có hai lối là Sa mạc và Bồng mạc.
Gọi Sa mạc vì điệu hát mênh mông và bằng phẳng như bãi sa mạc.
Gọi Bồng mạc là vì điệu hát có những câu khúc khuỷu, gồ ghề như ở bãi sa mạc nổi lên những đồi cát.

Một vài bài kể truyện:

Sa mạc

Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
[Truyện Kiều – Nguyễn Du]

Xưa kia bạn cũ hẹn rằng,
Xem tranh Đông phố đợi trăng Tây hồ.
Chờ vui núi Trúc sông Lô,
Hạc dân rượu cúc đàn ru giấc hòe.
Có phen nhắn hỏi đi về,
Có thơ Xích tố có chè Thanh xuân.
Có lời ước với tình quân,
Nhớ nhau lại có khi gần với nhau.
[Dương Khuê]

Bồng mạc
Anh phong tôi chi, anh hoa tôi chi,
Anh tuyết tôi chi, anh nguyệt tôi chi.
Nay anh phong hoa, mai anh tuyết nguyệt,
Nay anh lần mai anh nữa, lần lần, nữa nữa còn gì là xuân.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Thể cách Hát ru
Thể cách Đò đưa
Follow on Facebook